Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, přítomnost, vize


GLASS CHRISTMAS TREE ORNAMENTS, PAST, PRESENT, FUTURE / GLAS-CHRISTBAUMSCHMUCK. VERGANGENHEIT, GEGENWART, VISION

České skleněné vánoční ozdoby mají po celém světě nejen mnoho sběratelů a obdivovatelů, ale i kupců. Řemeslná kvalita, technologické finesy, nápaditost dekorů, přijatelná cena, schopní obchodníci, to vše jim stále zaručuje podíl na globálním trhu. Kupodivu k pestré minulosti i současnosti českých skleněných vánočních ozdob dosud v českém jazyce nevyšla jediná souborná publikace, a také zahraniční autoři se jim věnují spíše z pohledu typologického či uměnovědného nežli historického. Protože naše muzeum dnes spravuje největší veřejnou sbírku vánočních  ozdob na světě, rozhodli jsme se dluh splatit.

Tato kniha skleněné vánoční ozdoby ze srdce Evropy představuje jako životaschopný obor s velmi zajímavou výrobní tradicí. Proto její podtitul zní „minulost, současnost, vize“. Mnohé informace jsou zde publikovány poprvé, jiné v nových souvislostech, samozřejmostí je početná obrazová dokumentace. Součástí publikace jsou texty o počátcích zdobení vánočního stromku, konkrétní historická data k výrobě skleněných vánočních ozdob v Čechách s důrazem na regiony Podkrkonoší a Jablonecka, nechybí typologie ozdob či základní informace o výrobních a dekoračních postupech,  profily minulých i současných firem (Václav Berger, DUV, Ornex, Rautis), ozdoby stvořené renomovaným českým sklářským výtvarníkem Milanem Vobrubou žijícím ve Švédsku přímo pro tento projekt nebo pozoruhodné výsledky studentské soutěže Mistr křišťálu 2010 pořádané firmou Preciosa ve spolupráci s naším muzeem. Zvláštní zmínku si jistě zaslouží osobně laděný bilanční text z pera renomované historičky umění, sběratelky a autorky několika knih k tématu vánočních ozdob Dr. Waltraud Neuwirth.


GLASS CHRISTMAS TREE ORNAMENTS, PAST, PRESENT, FUTURE

There are many collectors, admirers and buyers of Bohemian glass Christmas tree ornaments throughout the world. Artistic quality, technological finesse, resourcefulness of decoration, acceptable prices and able traders all combine to guarantee such products a continual share of the world market. It is surprising then, given the colourful past and present of Bohemian glass Christmas tree ornaments, that not a single collected publication on the subject has been released in Czech, with foreign authors concentrating more on the typological and art science side of affairs rather than the historical. Given that our museum is now in charge of the largest public collection of Christmas tree ornaments in the world, we decided to put this situation right.

This book presents glass Christmas tree ornaments from the heart of Europe as a viable discipline with a very interesting production tradition, the reason we have included the subtitle of “past, present and vision”. A great deal of information is published here for the very first time, other information in new contexts. There are also plenty of pictures to view. The publication features texts about the origins of decorating Christmas trees, specific historical data on the production of glass Christmas tree ornaments in Bohemia, emphasising the Podkrkonoší and Jablonec areas, a typology of ornaments, basic information on production and decorative processes, profiles of companies past and present (Václav Berger, DUV, Ornex, Rautis), ornaments created specifically for this project by renowned Czech glass artist living in Sweden Milan Vobruba and the remarkable results of the “Master of Crystal” competition for students organised by Preciosa in association with our museum. Worthy of special note is the highly personal article from the pen of renowned art historian, collector and author of several books on the subject of Christmas tree ornaments Dr. Waltraud Neuwirth.


GLAS-CHRISTBAUMSCHMUCK. VERGANGENHEIT, GEGENWART, VISION

Der böhmische gläserne Christbaumschmuck wird weltweit bewundert, gekauft und gesammelt. Die handwerkliche Qualität, die technologischen Besonderheiten, der Dekorreichtum, maßvolle Preise, erfahrene Händler – dies alles garantiert ihm einen beständigen Anteil am Weltmarkt. Angesichts der interessanten Vergangenheit und Gegenwart des böhmischen Glas- Christbaumschmucks ist es verwunderlich, dass bislang keine einzige zusammenfassende Publikation in tschechischer Sprache erschienen ist. Auch die ausländischen Autoren widmeten sich mehr dem typologischen und kunstwissenschaftlichen als dem historischen Aspekt. Da unser Museum heute die weltweit größte öffentliche Sammlung von Christbaumschmuck besitzt, entschlossen wir uns, diese Lücke zu füllen.

Dieses Buch über den gläsernen Christbaumschmucks aus dem Herzen Europas stellt ihn als lebensfähige Branche mit einer sehr interessanten Tradition seiner Herstellung vor. Aus diesem Grunde lautet sein Untertitel „Vergangenheit, Gegenwart, Vision“. Manche Informationen werden hier erstmals veröffentlicht, andere werden in neue Zusammenhänge gestellt, wobei die vielfältige Bilddokumentation eine Selbstverständlichkeit ist. Die Publikation umfaßt Texte über die Anfänge vom Schmücken des Christbaumes sowie konkrete historische Daten zur Produktion des gläsernen Christbaumschmucks in Böhmen, unter Betonung der Regionen des Riesengebirgsvorlandes und der Gegend um Gablonz an der Neiße. Die Typologie des Baumschmucks ist im vorliegenden Werk ebenso enthalten wie grundlegende Informationen zu den Herstellungs- und Dekorationsverfahren und die Firmengeschichten vergangener und gegenwärtiger Unternehmen (Václav Berger, DUV, Ornex, Rautis). Weitere Beiträge behandeln den Christbaumschmuck aus der Werkstatt des in Schweden lebenden, renommierten tschechischen Glaskünstlers Milan Vobruba oder die bemerkenswerten Ergebnisse des studentischen Wettbewerbs „Meister des Kristalls 2010“, veranstaltet durch die Firma Preciosa in Zusammenarbeit mit unserem Museum. Erwähnung verdient besonders der persönlich gehaltene bilanzierende Text aus der Feder der renommierten Kunsthistorikerin Frau Dr. Waltraud Neuwirth, Autorin mehrerer Bücher zum Thema Christbaumschmuck.

 

Autor: Petr Nový, Dagmar Havlíčková, Waltraud Neuwirth, Ondřej Šíp

ISBN: 978-80-86397-12-2

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Rok vydání: 2010

Texty: česky, anglicky a německy

Fotografie: barevné

Počet stran: 157

Rozměr: 240 x 210 mm

Hmotnost: 900 g

Cena: 350,00 CZK | €13.61 | $15.93

Loading Aktualizuji košík...
0
produktů ve vašem košíku
Celkem:   0,00 CZK
€0
$0
detaily
Váš nákupní košík je prázdný.

Prohlédnout obchod