Historie secesní budovy

První jablonecké muzeum bylo otevřeno v budově tehdejší měšťanské dívčí školy roku až 1904, kde užívalo pouhé tři místnosti. Problém se stísněnými prostory byl uspokojivě vyřešen tehdy, když bylo muzeum přestěhováno do nově renovovaného historického domu č. 9. ve Školní ulici, který pro tyto účely poskytlo město Jablonec. Roku 1911 bylo nové Městské muzeum slavnostně otevřeno. V roce 1949 byly sbírky soustředěny v exportním a obytném domě bývalé exportní firmy Zimmer & Schmidt, kde muzeum sídlí dosud. Mezi lety 1953 – 1961 muzeum pracovalo jako pobočka Národního technického muzea v Praze. Poté roli zřizovatele ústavu nově nazvaného Muzeum skla a bižuterie převzal Okresní národní výbor (Okresní úřad) v Jablonci nad Nisou. Od roku 2003 je zřizovatelem muzea Ministerstvo kultury České republiky. Budova muzea, jako příkladný typ jablonecké secesní architektury, je zapsána mezi státem chráněné památky.

Realizace
1904, kolaudace 12.4.1904

Architekt a stavitel
Emilian Herbig, Jablonec nad Nisou

Stavební úpravy
1922 – 1923, ukončení stavby 6.9.1923, přístavba pravého křídla budovy – Emilian Herbig, Jablonec nad Nisou

Stavebník
Zimmer & Schmidt