Výstava roku 2012 zahájena

INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA 
Fenomén světoznámé umělecké krystalerie firem Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt

11. května – 28. října 2012, hlavní budova muzea

Komerčně úspěšný český sklářský design z období mezi světovými válkami firem Heinrich Hoffmann – Curt Schlevogt. Vůbec poprvé na jednom místě největší muzeální a soukromá sbírka umělecké krystalerie, které spravují jablonecké muzeum a vídeňský sběratel.

Po celou dobu trvání výstavy probíhá samoobslužná dílna ve spolupráci se speciálními centry pro slabozraké, která přibližuje svět očima lidí se zrakovým postižením.

Doprovodná publikace k výstavě

INGRID – víc než jen značka / Petr Nový; 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2012, barevné fotografie, texty česky, anglicky, německy, 156 stran, 
ISBN 978-80-86397-14-6, cena 390 Kč

Publikace vůbec poprvé představuje odborné i laické veřejnosti výběr z největší muzeální a soukromé sbírky umělecké krystalerie jabloneckých firem Hoffmann a Schlevogt. Přináší dosud neznámé skutečnosti a vyvrací řadu tradovaných omylů. Detailně se věnuje způsobu identifikace a určení doby vzniku jednotlivých předmětů.