Výstava Handmade Dreams sklízí uspěchy ve Štrasburku!

V prostředí zámku Vodou (Chateau Vodou) ve Francii pokračuje výstava české bižuterie nazvaná Handmade Dreams. Slavnostní zahájení 1. června 2017 bylo spojeno s prezentací šperků českých výrobců kurátorem výstavy Petrem Novým.

Česká bižuterie je pojem v celém světě. Tisíce žen nosí české šperky, jejichž kolekce jsou inspirovány posledními módními trendy. Výstava seznamuje veřejnost s mistrovsky zpracovanými šperkařskými výrobky a současně každý návštěvník může nahlédnout do největší soukromé sbírky předmětů Voodoo na světě, která je stálou expozicí zámku Vodou, kde výstava šperků probíhá.

Příspěvek francouzské televize, ve kterém hovoří i kurátor výstavy Petr Nový o myšlence projektu a zajímavých exponátech, si můžete přehrát zde »

Výstava bude otevřena do 3. července 2017 a je součástí kulturního programu předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 


19. května 2017 začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá Dánsku. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu.

Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.