VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MASTER OF CRYSTAL 2017

moc2017Společnost PRECIOSA, a. s. ve spolupráci s naším muzeem a za podpory České sklářské společnosti vyhlašuje 10. ročník soutěže MASTER OF CRYSTAL.

Cílem této soutěže je prohloubení spolupráce společností skupiny PRECIOSA se studenty i absolventy vysokých a středních technických a uměleckých škol i umělecké veřejnosti a následná prezentace výsledků jejich práce.

Termín pro podání přihlášky do soutěže je stanoven na 28. 2. 2017.

Více informací a přihlášky do soutěže najdete na stránkách společnosti PRECIOSA, a.s. zde »