Skleněné figur(k)y v nové publikaci

K výstavě POHYB–VÝRAZ–EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle jsme vydali stejnojmenou publikaci v českém, anglickém a německém jazyce.

Najdete v ní více než 250 fotografií! Její jedinečnost tkví ve srovnávací koncepci, kdy obsahuje nejen texty věnované železnobrodským figurkám či českému dekorativnímu a ateliérovému sklu od 18. století po současnost, ale též kapitoly o figurálním tématu v kontextu světového sklářství od počátků do 20. století.

Publikaci si můžete koupit přímo v muzeu nebo prostřednictvím našeho e-shopu.