Setkání v Nosticově paláci

O naši dílničku v rámci Dne otevřených dveří MK dne 28. září 2017 byl velký zájem. Vyráběli jsme zde malované papírové čepičky zdobené korálky a barevnými drátky, které byly inspirovány záponkou vánoční ozdoby. Děti své výrobky hrdě nosily na hlavě po celém Nosticově paláci. Přišel se na nás podívat i pan ministr kultury Mgr. Daniel Herman a pohovořil s námi o našem muzeu.