Navštívili nás nevidomí japonští studenti

Pro velký úspěch a nadšení z návštěvy muzea v loňském roce přijela skupina dalších čtyř studentů se zrakovým postižením ze speciální školy v Tokiu. Doprovázely je Kamila Šeflová ze ZŠ a MŠ pro tělesně postižené a paní Renata Paříková ze Speciálního pedagogického centra pro zrakově postižené v Liberci. Studenti navštívili naše expozice, kde mohli některé vybrané exponáty obdivovat pomocí hmatu.  Velkým překvapením a radostí pro ně byla práce v ateliéru, kde jsme pro ně připravili tajný vzkaz z korálků. Ten museli nejdříve pomocí speciální abecedy vyluštit a poté vytvořili vlastní vzkaz sami. Znovu jsme si vyzkoušeli, jak je tento program pro nevidomé a slabozraké vhodný. Rozvíjí haptickou zručnost, představivost, orientaci v ploše i prostoru, trénuje paměť a při čtení a vytváření společného vzkazu rozvíjí i týmovou práci.