Navštívil nás ministr kultury Ilja Šmíd

Úterní vládní návštěvy Libereckého kraje (13.3.2018) využil současný ministr kultury Ilja Šmíd také k seznámení s naším muzeem.

Jako náš zřizovatel se zajímal hlavně o podmínky, které nám ministerstvo pro činnost vytváří, s pochopením přijal informace o aktuálních problémech při přípravě naší přístavby. S ohledem na záměr současné vlády připojit k rezortu kultury také cestovní ruch se ptal na naše aktivity v této oblasti – hovořili jsme zejména o spolupráci s agenturou CzechTourism a naší úloze v rodícím se projektu Křišťálové údolí (jehož nositeli jsou Liberecký kraj a Preciosa a.s.). Ocenil mimořádně úzké a bohaté kontakty pracovníků muzea s výrobci skla a bižuterie nejen v severočeském regionu, které vyústily v projekty Mezinárodního trienále skla a bižuterie nebo kulturně-kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii (www.czechglasscompetence.com), seznámil se také s realizovanými zahraničními výstavami z posledních let.

K naší radosti si pan ministr našel dostatek času i na komentovanou prohlídku našimi expozicemi i aktuálními výstavami, o kterých se vyjádřil s nejvyšším uznáním.

Milada Valečková