Muzeum modernizuje expozice – částečně omezen provoz

Pásová spona, Korál, zlacené stříbro, stříbro, smalt, sklo, Řecko, 1835 – 1840WALDES Soubor Lobmeyr(1)Stálé expozice jabloneckého Muzea skla a bižuterie procházejí proměnou. V průběhu následujících tří měsíců přibyde na hlavní budově nová stálá expozice historického šperku, významně se rozšíří také množství vystavených unikátních skleněných knoflíků, flakónů, luxusních nápojových souborů nebo prezentace současných výrobců.

Díky mimořádné finanční dotaci svého zřizovatele, kterým je ministerstvo kultury, zahájilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie již v minulém roce tříetapový projekt modernizace stálých expozic. Nejprve odborná firma instalovala v muzejních budovách monitorovací systém klimatu, který umožní včas reagovat na případné výkyvy teplot a vlhkosti, které vzácným sbírkám škodí.  Na podzim pak došlo k výměně osvětlení ve stálých expozicích, kam byla nainstalována svítidla s LED technologií, která při nižší spotřebě energie vykazují daleko vyšší svítivost. „Původní halogenová svítidla navíc vyzařovala nežádoucí teplo, které nejenže škodí sbírkám, ale dokonce ohrožovalo bezpečnost muzea. Docházelo totiž k takovému přehřátí, že hrozilo samovznícení stropu“, uvedl vedoucí technického oddělení muzea Jiří Frosch.

Poslední, a pro návštěvníky nejviditelnější etapou modernizace bude vlastní obměna expozic. Nejvíce se dotkne expozice bižuterie, která bude doplněna o vložený samostatný celek historických šperků a spínadel, dosud umístěných v Galerii Belveder. „Jedná se o jednu z nejcennějších částí našich sbírek, doslova o historický poklad. Proto jsme se rozhodli jej nabídnout přímo na hlavní budově“, uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Díky získaným dotacím z ministerstva kultury a Libereckého kraje se muzeu podařilo zrestaurovat desítky předmětů z tohoto mimořádného souboru pocházejícího z Waldesova muzea. „Stále ale zbývá odborně ošetřit velkou část předmětů, abychom je mohli nejen prezentovat na dalších výstavách, ale vůbec uchovat dalším generacím“, uvedla kurátorka sbírky a vedoucí oddělení bižuterie Kateřina Hrušková.

Dále bude bižuterní muzejní expozice doplněna o řadu nových prvků, dojde k rozšíření prezentace skleněných knoflíků, kterých muzeum vlastní více než 5 milionů unikátních vzorů, apod. Současní výrobci bižuterie najdou místo pro svou prezentaci nově po stranách hlavního schodiště. „Muzeum již řadu let spolupracuje s řadou místních firem, které se u nás prezentují výběrem ze svých aktuálních kolekcí. Při jejich obměně nám vystavené exponáty ponechávají natrvalo ve sbírkovém fondu“, doplnila Kateřina Hrušková.

V menší míře se připravované změny dotknou také expozice skla, kde se nově objeví desítky historických flakónů a toaletních souprav či luxusní stolní soubory firmy Lobmeyr, včetně setu navrženého v roce 1913 pro rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Rozšířena bude též prezentace designového a ateliérového skla z období po roce 1990.

Veškeré práce budou probíhat za běžného provozu, od února zhruba do konce května, čímž samozřejmě bude částečně dotčena přístupnost expozic a pohodlí návštěvníků. To se muzeum rozhodlo kompenzovat poskytováním 20% slevy na vstupném. „Modernizací expozic budou zcela vyčerpány naše možnosti rozšiřování prezentačních prostor. Proto v těchto dnech zadáváme také zpracování projektu na dostavbu našeho muzea podle vítězné studie společnosti „Hlaváček – architekti“, doplnila ředitelka muzea Valečková.