Jak to vypadá s přístavbou?

V posledních dnech se k našemu překvapení v některých médiích objevily články o chystané přístavbě, které však nevycházely z aktuálního stavu a obsahovaly neúplné i zcela nesprávné informace. Ač nerada, musím konstatovat, že se vidina splnění našeho několikaletého snu v minulém týdnu poněkud zamlžila. Jak to tedy s „krystalem“ opravdu je?

Na začátku prosince byl ve druhém kole výběrového řízení vybrán zhotovitel, který byl současně jediným uchazečem o tuto zakázku. Na společném lednovém jednání pak bylo dohodnuto, že zhotovitel převezme staveniště 20. března, aby stihl provést nezbytné kácení dřevin ještě v době vegetačního klidu. Jelikož vlastní realizace stavební části potrvá podle harmonogramu max. 14 měsíců, ukončil by práce do června 2019 a avizovaný termín plánovaného otevření v roce 2019 by tak byl reálný. Bohužel se ani do dnešního dne nepodařilo s vítězem zakázky uzavřít smlouvu o dílo, a to z důvodů na jeho straně. Tím je tedy samozřejmě ohrožen jak termín převzetí staveniště, tak vlastní realizace celé stavby.

Další postup zatím nelze příliš předvídat – jsme se zhotovitelem v kontaktu, on trvá na svém zájmu zakázku realizovat. Zatím však není jisté, zda vůbec, případně kdy, smlouvu podepíše a práce zahájí. Pokud se tak nestane v dohledné době, budeme nuceni celou veřejnou zakázku znovu zrušit a vyhlásit již potřetí. Nicméně nevěšíme hlavu, stále věříme a budeme Vás průběžně informovat.

Milada Valečková