Dobrá zpráva!

Cena Stavba roku Libereckého kraje v kategorii památkové obnovy je naše!!!!!!! 

stavba roku

Dostali jsme ji v kategorii rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields za rekonstrukci Kristiánova. Máme radost za všechny, kdo se na této krásné práci podíleli.

Reportáž z předání cen letošního ročníku Stavba roku Libereckého kraje 2017 zde »

Bližší informace o rekonstrukci roubenky na Kristiánově zde »

Odborná porota, složená ze zástupců Libereckého kraje, krajského úřadu, České komory akreditovaných inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Technické univerzity v Liberci, udělila Cenu Stavba roku Libereckého kraje 2017 v kategorii rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rekonstrukci sklářského domku č. p. 52, tzv. Liščí boudy, na Kristiánově.

Objekt vznikl společně se sklárnou (kolem r. 1775), původně jako obydlí pro skláře. Později se z něj stala hutní hospoda, kterou po požáru hutě nahradila vyhledávaná výletní restaurace. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku. Od roku 1963 objekt provozuje naše muzeum, které se také v letech 2016-2017 postaralo o jeho kompletní revitalizaci.

Realizační tým

Stavební část rekonstrukce

Autor projektu: Atelier 4, s.r.o., Jablonec nad Nisou;

Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka

Realizace: GEMA ART GROUP a. s.,Praha

Technický dozor: Ing. Jan Hájek

Stálá expozice Sklářská osada Kristiánov

Ideová koncepce: PhDr. Petr Nový, Ing. Milada Valečková,

MgA. Adam Šimeček, MgA. Roman Kvita

Scénář, texty: PhDr. Petr Nový

Scénografie: MgA. Roman Kvita

Grafické řešení: David Matura

Poděkování patříMinisterstvu kultury České republiky za poskytnuté účelové finanční dotace na rekonstrukci objektu a pořízení expozic, Preciosa Group a Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě za spolupráci při vybavení expozice polotovary a komponenty.

Slavnostní otevření 20. května 2017