6. Mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích & 5. diskusní seminář Sklářské svítání

Ve dnech 20. až 22. října 2016 se na půdě našeho muzea uskutečnil již šestý ročník Mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby, která se konala pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. V jejím rámci též v pátek 21. října proběhl 5. ročník diskusního semináře Sklářské svítání. Mezi hlavními pořadateli obou akcí bylo samotné muzeum spolu se Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Českou archeologickou společností – Odbornou skupinou pro dějiny skla a Českou sklářskou společností.

Slavnostní zahájení proběhlo v první den konference, kde pronesla svoji úvodní řeč náměstkyně ministra kultury České republiky PhDr. Anna Matoušková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Ing. Milada Valečková a předseda České sklářské společnosti Ing. Petr Beránek. Při této příležitosti byla slavnostně předána Sklářská cena České sklářské společnosti za rok 2015, kterou získal hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou PhDr. Petr Nový.

Hlavní náplní konference bylo 24 příspěvků a 6 posterů přednesených a připravených z řad renomovaných odborníků, jak českých, tak zahraničních. První a druhý blok přednášek byl zaměřen na archeologii pravěku, středověku, novověku a archeometrii a třetí blok přednášek byl věnován historii skla. Závěrem se konala diskuse, po níž následoval společenský večer.

Druhý den konference pokračovala v podobném duchu a navazovala na předchozí přednášky, v závěru byly příspěvky převážně zaměřeny na technologii skla. Téhož dne byl v odpoledních hodinách slavnostně zahájen diskusní seminář Sklářské svítání. Z rukou vedoucího Ústavu skla a keramiky na FCHT VŠCHT v Praze prof. Ing. Aleše Helebranta, CSc. byla předána Medaile Emila Votočka prof. Ing. Lubomíru Němcovi, CSc. O úvodní slovo akce se postarali viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar, M. Phil a prezident Asociace sklářského a keramického průmyslu Ing. Petr Mazzolini. Účastníci semináře z řad vysokoškolských pracovníků, zástupců firem a svazů diskutovali ve dvou blocích na dvě témata – Aktuální kondice a výhledy sklářského a bižuterního průmyslu a Sklářská teorie a praxe. Závěr akce provázela řízená diskuse posluchačů s přednášejícími.

V sobotu se konal s účastníky konference výlet za sklem a bižuterií do Muzea Krakonoskieho v Jelení Hoře v Polsku, který byl příjemným zakončením třídenní akce.

Konference a seminář byly pozitivně hodnoceny účastníky a je zřejmé, že další podobné akce budou mít stejný ohlas.