94. narozeniny Jaroslavy Brychtové

Dovolte, abychom připomněli, že se 18. července dožívá neuvěřitelných 94 let česká sochařka a především PANÍ sklářka Jaroslava Brychtová! Přejeme jí k tak významnému životnímu jubileu hlavně hodně zdraví a děkujeme za její dosavadní realizace. Velice si vážíme toho, že i v naší expozici můžeme prezentovat ukázku společné tvorby Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Jaroslava Brychtová se narodila  18. července 1924 v Železném Brodě. Studovala na VŠUP, po válce sochařství na AVU.  Ke konci studia přestupuje s profesorem Janem Laudou do sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění. V roce 1950 zakládá experimentální středisko pro uplatnění skla v architektuře při nově založeném n. p. Železnobrodské sklo. V roce 1963 se stal její životní a umělecký partner Stanislav Libenský vedoucím Ateliéru skla na VŠUP. Jeho ateliér a jejich společné dílo mělo mimořádný dopad na generaci výtvarných umělců nejen u nás, ale i ve světě. Libenský a Brychtová se věnovali především monumentálním realizacím pro architekturu. Za svou tvorbu obdrželi mnohá ocenění, např. Grand Prix na Expu 58 v Bruselu, Zlatou medaili na Art Biennale v Sao Paulu (1966) či Bavorskou státní cenu (1967). V roce 2005 byla Jaroslava Brychtová oceněna prezidentem republiky medailí Za zásluhy o stát.